REGLEMENT DU 1ER CYCLING TOUR POUR MASTERS A-B-C :

REGLEMENT VAN DE 1E CYCLING TOUR VOOR MASTERS A-B-C :

 

DATES - DATA

 

 

MAILLOT / TRUI :

 

CLASSEMENT PAR POINTS / PUNTENKLASSEMENT:

 

1 point par 30 secondes

Exemple : le temps du vainqueur : 2h.01’50“ = 243 pts

Les autres coureurs classés

avec un retard de 0 à 30“ moins 1 pt = 242 pts

avec un retard de 31“ à 1’ moins 2 pts = 241 pts

avec un retard de 1’01“ à 1’30“ moins 3 pts = 240 pts

avec un retard de 1’31“ à 2’ moins 4 pts = 239 pts

et ainsi de suite par “ 1 point en moins

 

1 Punt per 30 seconden

Voorbeeld : de tijd van de winnaar : 2u.01’50“ = 243 punten

De overige gerangschikte renners

met een achterstal van 0 tot 30“ min 1 punt = 242 punten

met een achterstal van 31“ tot 1’ min 2 punten = 241 punten

met een achterstal van 1’01“ tot 1’30 min 3 punten = 240 punten

met een achterstal van 1’31“ tot 2’ min 4 punten = 239 punten

en zo verder met telkens min 1 punt

 

 

ABSENCE / AFWEZIGHEID :

 

Om gerangschikt te zijn, zal slechts één afwezigheid toegelaten worden voor de laatste wedstrijd. Deze laatste wedstrijd is verplicht voor het eindklassement.

 

VAINQUEURS / OVERWINNAARS :

 

 

OBLIGATION / VERPLICHTINGEN :