Print deze pagina

Reglement

REGLEMENT VAN HET SEIZOEN 2022 VAN DE E.C.W.

 

Art. 1

De E.C.W. is sinds 1 januari 2003 aangesloten als club bij de F.C.W.B. (Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles)(=BWB afdeling Luik- Brussel).

Al de renners die aangesloten zijn bij de E.C.W. mogen deelnemen aan wedstrijden voor Elites Open, Elites 3 of Masters ingericht door  de F.C.W.B en Cycling Vlaanderen.

Zij mogen eveneens deelnemen aan wedstrijden van bonden aangesloten bij de I.C.F. (WVW)).
De renner moet minstens 19 jaar oud zijn om een cyclosportieve vergunning te bekomen en 35 jaar om een masters vergunning te bekomen.

Vanaf dit jaar mag de ECW ook renners van andere categorieën aansluiten (nieuwelingen, junioren, elites, dames, enz…), conform het reglement van de FCWB (VWB). Zij zullen echter niet mogen deelnemen aan 1.18.1 wedstrijden.

 

Art. 2

Geen enkele vorm van kledij wordt opgelegd maar een sportieve wielerkledij is verplicht.

 

Art. 3

Om hun rechten op de verzekering te behouden moeten alle renners verplicht een pothelm dragen. 

De verlengstukken aan het stuur zijn verboden (behalve voor tijdritten).

 

Art. 4

Prijs van de vergunning : 79 € (Cyclking Vlaanderen) of 87 € aan FCWB

Voor EC Wallonie te storten op n° BE42 0012 0193 2454 van de ECW.

 

Art. 5 :

De renners moeten in goede gezondheid zijn om aan de wedstrijden van de ECW te kunnen deelnemen.

 

Art. 6 :

De renners moeten zich aan de aanwijzingen van de commissarissen houden.

a)     Het is verboden zich in de auto's op de openbare weg om te kleden, kleedkamers zijn ter beschikken van de renners.

b)     Het vervangen van de wielen is toegelaten.

c)     Geen enkele wagens mogen de renners volgen, met uitzondering van de wagens van de organisatoren en van het comité van de ECW .

d)     Het rugnummer dragen is verplicht, zo niet volgt er uitsluiting uit de wedstrijd. Geen enkel rugnummer mag geplooid of geknipt worden.  (zo niet volgen er boetes).

e)     De renners moeten het startblad persoonlijk aftekenen voor de start van de wedstrijd.

f)     In geval van afstappen zijn de renners verplicht hun opgave te melden aan de aankomstlijn (met uitzondering van overmacht).

g)     Bij het niet dragen van een helm, wordt de start geweigerd. Iedere renner die zijn helm afzet, wordt onmiddellijk uit de wedstrijd gehaald.

h)       De handelingen tegen een concurrent, tegen derden of tegen supporters worden gestraft. Dit kan zelfs gaan tot het intrekken van de vergunning.

i)       Alle bedrog wordt bestraft met uitsluiting (bedrog wilt zeggen: valse getuigenissen, kortere weg nemen, zich aan auto's vasthouden, enz.).

j)     Straffen zijn voorzien voor het gebruik van geweld en brutaliteiten.

k)       De gedubbelde renners moeten de aanwijzingen van de commissarissen volgen. Ze zullen verplicht zijn om achteraan, op de laatste plaats, te blijven rijden.

l)    De renners die gelost zijn in hun categorie mogen de eersten van de volgende categorie niet volgen.

m)     Alle wedstrijden die op een omloop van minder de 2,5 km gereden worden, worden beschouwd als "Criterium". Er zal een neutralisatieronde toegekend worden in geval van lekrijden of mechanisch defect.
De gedubbelde renners mogen de eerste renners volgen.

 

Art.7 :

Bij iedere wedstrijd moeten de renners 5 € bij inschrijving betalen.

 

Art.8 :

De prijs voor een dagvergunning = 10 € (+ 5 € bij de inschrijving en 5 € voor het rugnummer).

 

Art.9 :

De renners mogen deelnemen aan 1.12 (elites-liefhebbers) wedstrijden in België wanneer er geen wedstrijd voor hun categorie is in desbetreffende provincie. Met 6 € supplement bij de inschrijving.

 

Art.10 :

De renners zijn verzocht zich ten laatste 15 minuten voor het vertrek in te schrijven.

 

Art.11 :

De renners moeten in het bezit zijn van hun licentie of hun identiteitspapieren.

 

Art.12 :

De individuele renners moeten een neutrale trui dragen zonder publiciteit.

 

Art.13 :

Er zal geen waarborg meer gevraagd worden in geval van klacht neerlegging. Deze klacht zal na de wedstrijd onderzocht worden. Het college van commissarissen zal nadien een beslissing nemen inzake de geschillen.

 

Art.14 :

Dopingproducten zijn verboden.

Alle positief bevonden renners zullen automatisch geschorst worden door de ECW.

Zijn schorsing zal ingaan vanaf de aankondiging gedaan door de FCWB of door de WBV.

Hij zal geschrapt worden uit het regulariteitklassement van zodra de schorsing gepubliceerd is.

 

Art.15 

Ieder geval van twijfel zal door de koerscommissaris onderzocht worden.

 

Art.16 :

De renners worden onderverdeeld in 5 categorieën : Elites 3 en Masters A, Masters B, Masters C en Masters D.

-       Elites 3: renners geboren in 2003 en voor

-       Masters A : renners geboren in 1978 tot 1987

-       Masters B : renners geboren tussen 1968 en 1976

-       Catégorie C: renners geboren tussen 1963 en 1967

-       Categorie D : renners geboren in 1962 en vroeger.

Een renner ouder dan 45 jaar (B) mag evenwel op zijn aanvraag gedurende het hele seizoen in categorie. A rijden.

Een renner ouder dan 55 jaar (C) mag evenwel op zijn aanvraag gedurende het hele seizoen in categorie B rijden.

 

Art.17:

Om kampioen van Wallonië of provinciaal kampioen te worden, moet men in bezit zijn van een FCWB vergunning.

De kampionschap van ECW: voor de renners met en vergunning ECWallnie et EC Walshoutem

 

Art.18 :

Mogen aan de afwachtingwedstrijden deelnemen: alle renners B, en C.

 

Art.19 :

De prijzen verdelen zich als volgt, minimum (categorie A en B):

 

      ELITES 3-MASTERS  A         MASTERS B                        MASTERS C

26 €

11°

7 €

 

20 €

11°

6 €

 

20 €

11°

6 €

21 €

12°

7 €

 

15 €

12°

6 €

 

15 €

12°

6 €

17 €

13°

7 €

 

12 €

13°

6 € 

 

12 €

13°

6 € 

15 €

14°

6 €

 

10 €

14°

6 €

 

10 €

14°

6 €

12 €

15°

6 €

 

9 €

15°

6 €

 

9 €

15°

6 €

11 €

16°

6 €

 

8 €

 

 

 

8 €

 

 

10 €

17°

6 €

 

7 €

 

 

 

7 €

 

 

9 €

18°

6 €

 

7 €

 

 

 

7 €

 

 

8 €

19°

6 €

 

6 € 

 

 

 

6 € 

 

 

10°

8 €

20°

6 €

 

10°

6 €

 

 

 

10°

6 €

 

 

                     200 €                                          130 €                                  130 €        

 

10 PRIJZEN VOOR DE D

 

                                    ELITES OPEN                  MASTERS B-C                       

37 €

11°

11 €

 

20 €

11°

6 €

32 €

12°

11 €

 

15 €

12°

6 €

28 €

13°

10 €

 

12 €

13°

6 € 

23 €

14°

10 €

 

10 €

14°

6 €

20 €

15°

10 €

 

9 €

15°

6 €

17 €

16°

8 €

 

8 €

16°

6 €

15 €

17°

8 €

 

7 €

17°

6 €

14 €

18°

7 €

 

7 €

18°

6 €

13 €

19°

7 €

 

7 € 

19°

5 €

10°

12 €

20°

6 €

 

10°

7 €

20°

5 €

                                                   300 €                                      160 €         

 

Art.20 :

Er zal een regulariteitklassement opgemaakt worden over alle wedstrijden van het seizoen, enkel voorbehouden aan renners aangesloten bij de FCWB, en gefinancieerd door de FCWB en door de ECW.
Er zullen drie verschillende klassementen opgemaakt worden : Elites 3 en masters A, B, C en D.

De renners die niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking, zullen geen recht hebben op hun prijs.

 

Art.21 :  Hieronder volgen de punten:

 

70 pts

11°

 50 pts

21°

30 pts

68

12°

 48

22°

29

66

13°

 46

23°

28

64

14°

 44

24°

27

62

15°

 42

25°

26

60

16°

 40

26°

25

58

17°

 38

27°

24

56

18°

 36

28°

23

54

19°

 34

29°

22

10°

52

20°

 32

30°

21

 

van 3l°  tot 35° :          20 punten

van 36° tot 40° :         19 punten

van 41° tot 50°:          18 punten

van 51° tot laatste:     17 punten

in geval van opgave : 10 punten

In geval van ex-aequo, nemen de renners de punten van de ex-aequo plaatsen

 

Verschillende noteringen

-      Kampioenschappen van Wallonië en wereldkampioenschap van ICF : dubbele punten

-      Koersen in lijn: 30 extra punten

-      Wedstrijden die op meer dan 60 km van de zetel van de ECW plaatsvinden: 20 extra punten

-      Provinciale kampioenschappen: 20 punten extra voor de renners die in de provincie van het kampioenschap wonen.  Voor de andere renners: 10 extra punten

-       Zelfde puntensysteem voor de wedstrijden op de wielerbaan (piste).

 

Art. 22 :

Er zal eveneens een ploegenklassement opgemaakt worden. 

Bij iedere proef worden de punten van de 3 eerste renners van de ploeg samen gerekend. De ploeg die het grootste punten heeft, krijgt 6 punten, de volgende krijgt 5 punten, enz. tot de 6de ploeg die nog 1 punt krijgt.

Er zullen dubbele punten toegekend worden voor de Kampioenschappen van Wallonië.

Bij elke wedstrijd zal het team dat het best vertegenwoordigd is een extra punt krijgen.

Er wordt een “Super Team” wisselbeker opgemaakt op basis van de plaatsen van de ploegen gerangschikt in de 3 categorieën.

 

Art.23 :

Bij geval van ongeval tijdens de wedstrijd of op training, moet de secretaris onmiddellijk verwittigd worden. 
Het formulier van ongevalaangifte moet binnen een termijn van 10 dagen naar de secretaris opgestuurd worden.

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                                   

 


Previous page: Cyclo-Cross
Volgende pagina: Challenge Cyclo-Cross 2013-2014